КОЧАНИ фактури и др. документи с номерация
на химизирана хартия
Формат Цветност цени за:
1 бр. 5 бр. 10 бр. 20 бр. 25 бр. 30 бр.
А4 1 цвят 31,00 65,00 107,00 171,50 198,00 231,00
А5 1 цвят 26,00 44,00 75,00 138,00 171,00 198,00

Цените са в лв. без ДДС

Prices in BGN, exclude VAT and carriage

Печат Контакти